p/a AMC, afd. hematologie
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
T: 020-566 5785
E: info@steunhematologie.nl

IBAN: NL64ABNA 040.02.68.647
KvK: 41217543

SHOW

De Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW) is opgericht op 13 oktober 1997.

De doelstelling van de stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Klinische Hematologie van het AMC.

Het wetenschappelijk onderzoek betreft oorzaak, diagnostiek en behandeling van bloedziekten. De financiële middelen van de stichting worden gebruikt om delen van dit onderzoek te financieren. De financiering kan bestaan uit salariskosten voor onderzoekspersoneel (overigens niet in dienst van de stichting) of bijdragen in de materiële kosten van het onderzoek. Meer informatie kunt u lezen in deze folder.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Prof. dr. M.H.J. van Oers, voorzitter
A.W.J.M. Lafeber, financial controller
Dr. P.L.J.M. Mertens, secretaris
Prof. dr. M.J. Kersten, lid
Prof. dr. A.P. Kater, lid
(bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken)

Op 1 januari 2008 heeft de belastingdienst de stichting SHOW aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):
RSIN: 8065.84.063

Bestuursverslag 2022
Financieelverslag 2022

 

Privacyverklaring SHOW